"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Powstanie nowej działalności gospodarczej firma "K-ELEKTRO"  mająca na celu „Rozwój gospodarczy regionu oraz wzrost przedsiębiorczości wśród jego mieszkańców” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

42-690 Tworóg, ul. Słoneczna 1
Pon-Pia 9:00 - 17:00, Sob 9:00 - 14:00
42-690 Tworóg, ul. Słoneczna 1
Pon-Pia 9:00 - 17:00, Sob 9:00 - 14:00

Klauzula informacyjna

klauzula_informacyjna